NEWS

第4回フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクス若手研究者の会

Yuiko Mizuguchi, Yukun Chen, Bowen Zhang, CuiMingyin, Oyama Kazuhiro, Liu Bingfu, Ma Qiwen, Takeo Miyake “Intracellular Substance Delivery and Functional Control by Nano-processing Injector”,第4回フレキシブル・ストレッチャブルエレクトロニクス若手研究者の会2022年7月14日