MEMBER

 • 

  Saman Azhari

  Assistant Professor
 • 

  Yukun Chen

  PhD student
 • 

  Mingyin Cui

  PhD student
 • 

  Yang Cui

  PhD student
 • 

  Zeyu Gai

  Master student
 • 

  Daniella Marie Gatus

  PhD student
 • 

  Longjie Gu

  Master student
 • 

  Shenghan Gu

  PhD student
 • 

  Xingyu Guo

  Master student
 • 

  Tatsuki Hayashi

  Master student
 • 

  Lunjie Hu

  PhD student
 • 

  Chaohong LI

  Master student
 • 

  Shuxin Lin

  Master student
 • 

  Bingfu Liu

  PhD student
 • 

  Gabor Mehes

  Assistant Professor
 • 

  Takeo Miyake

  Professor
 • 

  Yuiko Mizuguchi

  Master student
 • 

  Kazuhiro Oyama

  PhD student
 • 

  Yuxiao Qian

  Master student
 • 

  Fengyu Shi

  Master student
 • 

  Bangfei Song

  Master student
 • 

  Xia Te

  PhD student
 • 

  Yunfeng Wang

  Master student
 • 

  Yuyao Wang

  Master student
 • 

  Shiqi Wu

  PhD student
 • 

  Zhouji Wu

  Master student
 • 

  Yuhao Xie

  Master student
 • 

  Jiamin Yan

  Master student
 • 

  Jinjin Yuchi

  Master student
 • 

  Bowen Zhang

  PhD student
 • 

  Hanzhe Zhang

  PhD student
 • 

  Rongtao Zhang

  Master student
 • 

  Mingxin Zhou

  Master student
 • 

  Lin Zhuo

  Master student

Alumi:

2023.Fall
Daniella Gatus (M)
Gu Shenghan (M)
Liu Tingyu (M)
Sun Hanxiao (M)
Zhang Hanzhe (M)
Zhang Zhenpei (M)

2023.Spring
Di Tong (M)
Ding Yi (M)
Gao Liyun (M)
Lei Wenyao (M)
Li Chenxi (M)
Liu Yusen (M)
Zhang Xin (M)

2022.Fall
Feng Ziyang (M)
Ma Qiwen (M)
Wu Shiqi (M)
Zhao Junrui (M)

2022.Spring
Taiki Takamatsu (D)

※JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)

2021.Fall
Yin Sijie (D)

※Assistant Professor, Beijing Institute of Technology

Pan Donghao (M)
Li Jingyan (M)
Zhang Qi (M)
Hui Ma (M)
Chen Dingxiang (M)
Dai Zhuhang (M)
Chen Zikang (M)

2021.Spring
Zhong Sijie (M)
Hiroki Kumamoto (M)

2020.Fall
Fang Shujie (M)
Zheng Dinuo (M)
Liu, Xiaohan (M)

2020.Spring
Kohei Sahara (M)

2019.Fall
Wu Yetianqiang (M)
Zhu Yifan (M)
Chen Lu (M)
Chenliang Lin (M)

2019.Spring
Shi Yiming (M)

2018.Fall
Yunhan Chen (M)
Naike Du (M)
Zewen Jin (M)
Kong Shuyi (M)
Ziyi Zhang (M)